Poročilo Zdravje v vrtcu 2020/2021

 

Projekt Zdravje v vrtcu spodbuja sodelujoče k ustvarjanju pogojev, razvoju in krepitvi zmožnosti za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, program vključuje različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

Za doseganje želenih sprememb program uporablja različne pristope in metode dela. Tako vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov. Vsakoletno k temu prispeva še rdeča nit projekta, ki dodatno spodbudi k prizadevanju za naše fizično in duševno zdravje ter dobro počutje.

Kot vrtec si prizadevamo, da oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok, strokovnih delavcev in staršev preko:

Gibanja: gibalne minutke (ples ob glasbi, rajalne igre, razgibavanje z ali brez rekvizitov), vadbena ura, aktivno vrtčevsko in šolsko igrišče, aktivnosti na prostem skozi celo leto.

Zdrave prehrane: pitje vode, ureditev kotičkov z vodo po skupinah oz. igralnicah, Tradicionalni slovenski zajtrk, Dan čebelarjev.

– Duševnega zdravja: Preko raznih socialnih iger in učenja veščin, se bodo otroci učili medsebojnih odnosov in reševanja sporov. Druženje otrok iz različnih skupin (zjutraj in popoldan, zunaj, na prireditvah…)

Zdrav način življenja: Praznovanje rojstnih dni na način, da je v ospredju doživljanje rojstnega dneva kot posebnega dogodka (praznovanja brez sladic in nezdravih prigrizkov) po programu NIJZ.

Zobozdravstvena vzgoja: V sklopu higiene zob nas bo obiskala medicinska sestra zobozdravstvene nege, … (drugo starostno obdobje).

Svetovni dnevi, povezani z zdravjem: Prvi jesenski dan in prinašanje domačega sadja, Svetovni dan pozdrava, Svetovni dan hrane, Dan zdravja, Dan higiene rok.

Ogled lutkovnih filmov: Čiste roke za zdrave otroke, Ostal bom zdrav, Dobili bomo dojenčka.