JEDILNIK

Alergeni v živilih

 

Prehrana v našem vrtcu:

Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo pozornosti v vseh družbenih sistemih, tudi pri nas, v našem vrtcu. Temelj zdravega prehranjevanja za otroke je pestra, kakovostna in raznolika prehrana. S tem, da otroku ponudimo čim bolj raznoliko in zdravo hrano, mu nudimo možnost za skladno rast in razvoj, dobro psihofizično počutje ter ustrezno odpornost, ki dolgoročno vpliva na zmanjšanje tveganja za pojavljanje bolezni v kasnejšem življenju.

Otrok svoje prehranjevalne navade in pestrost pri izbiri hrane osvoji v zgodnji otroški dobi, ki jih prenaša naprej v kasnejše življenjsko obdobje. Iz tega razloga so obroki v našem vrtcu uravnoteženi, varni, zdravi in pestri, kar pomeni, da vključujejo različna živila, različne načine priprave in različne barve posameznih jedi. Otrok se v vrtcu navaja na nove okuse in jedi. Normalno je, da mu vsi doslej še neznani okusi in vonji niso takoj všeč. Pri takšni reakciji ne obupujmo, saj otrok pri spoznavanju hrane uporablja vsa čutila.

Naloga strokovnih delavk in staršev je, da otroku na primeren in pozitiven način predstavijo zdrav način prehranjevanja.

Pri dejavnostih priprave in izvajanja prehranjevanja v vrtcu sledimo smernicam, standardom in normativom zdrave prehrane nacionalnega programa prehranske politike, ki se priporočajo za prehrano dojenčkov in majhnih otrok. Upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008) in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008), splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja.

Vrtčevska prehrana se pripravlja in spremlja v skladu z upoštevanjem HACCP sistema. Za sestavo jedilnikov v vrtcu Sonček skrbi vodja prehrane Andreja Majcen v sodelovanju z vrtčevskim in šolskim kuharskim osebjem. S predlogi sodelujejo tudi strokovne delavke vrtca in otroci.

Jedilniki se načrtujejo mesečno in so na vpogled staršem na oglasnih deskah v garderobah in preko spletne strani vrtca. Vsi otroci prejemajo tri obroke dnevno. Poleg tega imajo otroci dopoldne, pred dejavnostmi na prostem, še sadno malico. Ves čas je otokom na razpolago sadje in napitki.

Kuharice pripravljajo tudi medicinsko indicirano dieto za otroke, ki jo predpiše specialist pediater. Potrdilo o medicinsko indicirano dieti za otroka prejmejo starši ali skrbniki in ga predložijo vrtcu ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete. Potrdilo lahko velja: trajno (potrdila ni potrebno obnavljati), začasno  (potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat letno) ali do  pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji iz ustreznega področja (potrdilo velja največ 6 mesecev).