Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido in je metodično prilagojena predšolskim otrokom. Vsak mesec se v skupini  obravnava izbrana tema, katera predstavlja različna področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko …

V naši skupini bomo teme obravnavali pri jutranjem krogu po dogovoru med vzgojiteljicama, naloge pa bodo otroci imeli možnost reševati individualno z vzgojiteljico zjutraj ali popoldan v času počitka ali po počitku.

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na cici veselošolskem dnevu. Takrat rešujejo zabavne cici veselošolske vprašalnike in pri tem lahko tudi pomagajo drug drugemu. Vsak otrok na koncu dobi Cici pohvalo. V Cici Veseli šoli bo sodelovalo 20 otrok iz skupine 7 in 10 otrok iz skupine 6.