Svetovalna delavka: Maja Martinuzzi, uni.dipl.psih.

Kontakt:

Tel.številka: 02 568 91 31

E-mail: maja.martinuzzi@vrtec-soncek.si

Svetovalna delavka sodeluje s starši, strokovnimi delavci vrtca, vodstvom vrtca, in zunanjimi sodelavci z namenom, da v vrtcu ustvarimo čim boljše pogoje za dobro počutje in optimalni razvoj otrok. Naloge in cilji se izvajajo v skladu s Programskimi smernicami svetovalne službe v vrtcih ter glede na dogovore z vodstvom in ostalimi strokovnimi delavci.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v preventivo.
Njeno pomoč lahko pričakujete kot:
· posvetovanje ob otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah,
· posvetovanje ob vpisu in vključitvi otroka v šolo ali morebitni odložitvi šolanja,
· posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (razveza, ločitev, smrt, odvisnost in druge stiske, s katerimi se srečujete starši),
· svetovanje o možni pomoči otroku s težavami v razvoju ter nadarjenem otroku,

V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Starši se tako lahko na svetovalno delavko obrnete ob različnih situacijah, če potrebujete pomoč ali nasvet.