Svetovalna delavka sodeluje s starši, strokovnimi delavci vrtca, vodstvom vrtca, in zunanjimi sodelavci z namenom, da v vrtcu ustvarimo čim boljše pogoje za dobro počutje in optimalni razvoj otrok.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v preventivo.
Njeno pomoč lahko pričakujete kot:
· posvetovanje ob otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah,
· posvetovanje ob vpisu in vključitvi otroka v šolo,
· posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (razveza, ločitev, smrt, odvisnost in druge stiske, s katerimi se srečujete starši),
· svetovanje o možni pomoči otroku s težavami v razvoju ter nadarjenem otroku.
V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.