Najpomembnejša naloga vrtca Sonček je zagotavljanje kakovostnih stimulativnih učno-vzgojnih programov za predšolske otroke, ki temeljijo na nacionalnem programu Kurikuluma za vrtce in omogočajo optimalni razvoj vsakega posameznika, upoštevajoč interese, potrebe in individualne posebnosti otrok. Prizadevamo si odkrivati in krepiti otrokovo notranjo motivacijo ter razvijati pozitivno samopodobo. Hkrati ustvarjamo pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih.

Prepoznavni smo po naslednjih projektih: