V sodelovanju z Zdravstvenim domom Gornja Radgona se bo v skupini 4., 5., 6., in 7. izvajal projekt na temo zdravstvene vzgoje otrok, in sicer v okviru 3 delavnic, ki bodo: potekale od januarja 2021 naprej, teme: Preprečevanje poškodb, Zdrava prehrana, Higiena.

Predavatelji bodo zdravstveni delavci ZD Gornja Radgona, koordinator je g. Primož Rakovec. Glede na dogovor z g. Primožem bo možno organizirati tudi predavanje za starše.

Za strokovne delavce bo v prvi polovici meseca marca 2021 organiziran tudi strokovni aktiv, kjer bo prisotnih več zdravstvenih delavcev na temo zdravja na delovnem mestu, načrtovan je tudi  test hoje.

V sodelovanju z zobozdravstveno ustanovo Gornja Radgona se načrtujejo obiski zobne asistentke v jesenskem času,  zobna asistentka bo na srečanjih spremljala nego in higieno ust. Koordinatorka je ga. Aleksandra Györek.

Vzgojnih programov za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, v mesecu oktobru, decembru in aprilu v šol. l. 2020/2021 ne bomo organizirali – zaradi preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2.