Sedež vrtca: Ul. Bratka Krefta 11, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
Telefon: 02 568 91 30

E-pošta: info@vrtec-soncek.si

Ravnatelj: Marko Kraner, tel. št.: 02 568 91 14
Pomočnica ravnatelja v vrtcu: Andreja Majcen, tel. št.: 02 568 91 30
Svetovalna služba: Maja Martinuzzi, tel. št.: 02 568 91 31
Tajništvo: Alenka Pernek, tel. št.: 02 568 91 10
Računovodstvo: Marjetka Dlouhy, tel. št.:02 568 91 11

Mobilni telefon vrtec: 041 478 526

Vrtec v šoli: 051 422 467

Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 16. ure. Le ta se lahko spreminja glede na potrebe staršev. Ob sobotah in praznikih vrtec ne obratuje. V času šolskih počitnic in ob morebitnih nepredvidenih izpadih otrok si pridružujemo pravico združevati oddelke do zakonskih normativov.

Vizija
V sestavljanju mozaika otrokovega otroštva naj vrtec predstavlja okolje, kamor starši ne bi svojih otrok oddajali le v varstvo, ampak bi z zaupanjem v zaposlene skupaj postavljali temelje v vzgoji njihovih otrok in jim nudili srečno ter igrivo otroštvo.

Poslanstvo
– kreator dela in življenja v vrtcu naj bo otrok in ne čas in odrasli;
– za otroke ustvarjati prijazen kraj, kjer bodo izražali svoja čustva, kjer bodo radovedni, spontani in ustvarjalni;
– otrokom nuditi preko igre učenje samostojnosti, odgovornosti in strpnosti;
– ustvarjati pogoje za dobro klimo in kulturo medsebojnih odnosov ter nuditi možnosti za strokovno in osebnostno rast zaposlenih;
– skrbeti za medsebojno povezovanje in sodelovanje z družinami ter razvijati sodelujoče partnerstvo.