STARŠEM NUDIMO IZBIRO MED:

 • Celodnevnim programom:  traja od 6–9 ur. V celodnevnem programu imajo otroci zagotovljene tri obroke hrane (malico, kosilo in popoldansko malico).
 • Poldnevnim programom: traja od 4–6 ur. V poldnevnem programu otrokom nudimo dva obroka hrane (malico in kosilo).
 • Programom za otroke s posebnimi potrebami: otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. V skladu  z odločbo Zavoda za šolstvo RS jim zagotavljamo dodatno individualno strokovno pomoč.

Programi se izvajajo celo šolsko leto od 1. septembra do 31. avgusta tekočega leta in obsegajo vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Vrtec ima lastno kuhinjo s poudarkom na zdravi prehrani.

OBOGATITVENI PROGRAMI

Sposobnosti posameznega otroka in nudenje možnosti za razvoj njegovih potencialov vidimo v obogatitvenih  programih, ki jih ponujamo:

 • gibalni športni program Mali sonček,
 • pevski zbor,
 • folklorna dejavnost,
 • Cici vesela šola,
 • zdravstvena vzgoja otrok,
 • pohodi po bližnji okolici.

Programi so za starše oz. njihove otroke brezplačni, razen Malega sončka, ki se delno financira. Posamezni obogatitveni programi so namenjeni otrokom drugega starostnega obdobja in se izvajajo od oktobra do konca meseca maja v poslovalnem času vrtca (zjutraj ali popoldne).

NADSTANDARDNI PROGRAMI

Izvajajo se v primeru izkazanega interesa:

 • vrtec v naravi,
 • začetno učenje plavanja,
 • tečaj tujega jezika, plesni tečaj (starši programe financirajo sami, potekajo izven kurikula po poslovalnem času vrtca).

Med letom bomo gostili tudi kakšne lutkovne in gledališke skupine, čarodeje

PROGRAMI ZA OTROKE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA

Da je leto lepše tudi za tiste otroke, ki ne obiskujejo vrtca, nudimo brezplačne dejavnosti:

 • v tednu otroka (prvi teden v oktobru),
 • ustvarjalne delavnice v prazničnem decembru (prvi teden v decembru),
 • ustvarjalne delavnice pred veliko nočjo (en teden pred veliko nočjo).