Staršem nudimo izbiro med:

 • Celodnevnim programom – traja od 6 – 9 ur za otroke:
  od 1 – 3 let in od 3 – 6 let
  V celodnevnem programu imajo otroci zagotovljene tri obroke hrane (malica, kosilo in popoldanska malica).
 • Poldnevnim programom – traja od 4 – 6 ur za otroke: od 1 – 3 let in od 3 – 6 let
  V poldnevnem programu otrokom nudimo dva obroka hrane (malico in kosilo).
 • Programom za otroke s posebnimi potrebami
  Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. V skladu z odločbo Zavoda za šolstvo RS jim zagotavljamo dodatno individualno strokovno pomoč.

Programi se izvajajo celo šolsko leto od 1. septembra do 31. avgusta tekočega leta in obsegajo vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Vrtec ima lastno kuhinjo s poudarkom na zdravi prehrani.
Krajših programov ne nudimo zaradi prostorske stiske, ker so otroci treh oddelkov drugega starostnega obdobja že sedaj locirani v prostorih OŠ.