Unesco je organizacija za znanost, izobraževanje in kulturo. Izpostavlja področja, kot so mir, demokracija, človekove pravice in solidarnost. Zato bomo otroke preko različnih dejavnosti spodbujali k uresničevanju le teh. Poudarek bomo dali na tem, da si vsi ljudje moramo v določeni družbi pomagati in sodelovati ne glede na drugačnost (spol, veroizpoved, telesna in duševna konstrukcija), da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.

Sodelovali bomo v projektu »Ko bi jaz vedela! Ljudska pesem nekoč in danes«, katerega glavno izhodišče je ohranjanje kulturne dediščine. V ta namen želimo mlade seznanjati z njo in skozi ta znanja, vedenja in spoznanja privzgajati odnos do zapuščine naših prednikov. Razvijati želimo vrednostni in spoštljiv odnos do kulturne zapuščine in zavedanju potrebe po razvijanju oblik ohranjanja le-te.