Izvaja se za otroke, ki gredo v jeseni v šolo. Cilj folklorne dejavnosti je otroke seznaniti z ljudskimi igrami in običaji, jim približati ljudsko glasbo in glasbila, različne narodne noše, kostume ter jih seznaniti s prvimi plesnimi koraki. Običajno se pripravi splet s katerim se otroci predstavijo na različnih prireditvah.

Dejavnost poteka v času izvedbenega kurikula in je brezplačna za otroke, ki gredo v jeseni v šolo.