V letošnjem šolskem letu je za potrditev zelene zastave potrebno izvesti eno področje iz zgodnjega naravoslovja. Izbrali smo: »Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji«. Temeljni cilj projektne teme je, da otrok spoznava zdravo hrano, ki je zaužita v pravi količini in na pravi način. Z gibalno dejavnostjo in gibalnim razvojem otrok pa poskrbimo za dobro počutje, zdravje in posledično privzgajamo pozitiven odnos do sveta okrog nas.

Prav tako bomo  izvajali aktivnosti v navedeni tematski skupini VODA – ENERGIJA – ODPADKI. Opredelili bomo aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo. Otroke bomo ozaveščali o učinkoviti rabi energije in varčevanje z energijo. Tako kot vsa leta, bomo tudi letos sodelovali pri zbiranju starega papirja, praznih baterij in tonerjev.

Tudi zgodnje ozaveščanje otrok o podnebnih spremembah z naslovom: »Živeti s podnebnimi spremembami«. Le-te so del našega vsakdanjega življenja in na njih se je potrebno odzivati s ciljem prilagajanja in iskanja rešitev ter življenja v sozvočju z naravo.

Obvezen je tudi izbor aktivnosti v različnih projektih. Odločili smo se za projekt: »MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE – pot mleka od kmetije do kozarca in projekt NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo dodali svoj prispevek v zbornik zbranih vsebin zgodnjega naravoslovja.