V predšolskem obdobju se najbolj razvijata ritmični in melodični posluh, ki pa sta zelo pomembna osnova za kasnejši glasbeni posluh. Otroci preko iger, različnih dihalnih vaj, likovne, gibalne in plesne umetnosti ustvarjajo v in ob glasbi, se učijo melodij in besedil, usvajajo ter zaznavajo ritem in tempo ter si razvijajo jezikovne sposobnosti. Hkrati se jim privzgaja veščina discipliniranega petja ter odpravlja strah pred javnim nastopanjem.

Otroke spodbujati k petju, ob tem pa jim privzgojiti čut za glasbo, ritem in tempo, je namen, ki ga je potrebno upoštevati pri pevskem udejstvovanju. Vsekakor pa dejavnosti morajo potekati preko zanimivih, vznemirljivih, zabavnih vsebin, hkrati pa morajo biti estetske in posebne…

Otroci se bodo pripravljali za najrazličnejše nastope na prireditvah, sodelovali bomo na Reviji otroških pevskih zborov v Gornji Radgoni, pripravili bomo tudi tradicionalni koncert skupaj s še ostalimi pevskimi zbori, ki delujejo v OŠ – v kolikor bodo priporočila NIJZ-a zaradi situacije s COVID – 19 to dopuščala.

Cilj in namen: Otroke spodbujati k petju, ob tem pa jim privzgojiti čut za glasbo, ritem in tempo, je namen, ki ga je potrebno upoštevati pri pevskem udejstvovanju. Predšolske otroke spodbujati k pevskemu udejstvovanju in jim privzgajati veselje do petja.

Dejavnost bo potekala v času izvedbenega kurikula, v drugi polovici šol. l. 2020/21 in bo brezplačna za otroke, ki gredo v jeseni v šolo, za 6. in 7. skupino vrtca.