Predšolska bralna značka (PBZ) se povezuje s kurikulumom, prispeva h knjižni vzgoji otrok v predšolskem obdobju in predvsem spodbuja družinsko branje. Skupno branje v družini in v vrtcu oz. knjižnici poglablja medsebojne čustvene vezi in je dober začetek poti v svet knjige, literature. V okviru PBZ bomo sledili še naslednjim ciljem: predstaviti otrokom knjigo kot vir informacij in znanja ter spodbuditi zanimanje za kvalitetne knjige kot kulturno vrednoto, navajati otroke in starše na reden obisk knjižnice, obogatiti besedni zaklad in razvijati otrokovo mišljenje, domišljijo in likovno izražanje. Zavedamo se, da z branjem širimo otrokova intelektualna obzorja in spodbujamo jezikovni razvoj ter bogatimo medsebojne odnose.

V okviru PBZ bomo izvajali naslednje dejavnosti: otroke bodo ves čas bivanja v vrtcu obkrožala kakovostna bralna/knjižna gradiva, do katerih bodo imeli enostaven dostop – stalni knjižni kotički v igralnicah, otroci bodo skupaj z vzgojiteljicami redno obiskovali vrtčevsko in šolsko knjižnico, glede na priporočilo Društva Bralna značka Slovenije  – ZPMS bo šlo za predstavitev najmanj 3 prebranih knjig, pravljic, zgodb  + 1 poezija, pesmice, uganke, izštevanke v vrtcu na različne načine (najpogosteje se bomo ob listanju slikanice in ogledovanju ilustracij z otrokom/skupino pogovarjali o prebranem. Učenje na pamet in recitacije/samostojne predstavitve bodo skupne odločitve otrok in staršev – posamezne družine. Bolj sramežljivim, manj govorno sposobnim otrokom bomo ponujali več podpore, zagotovili jim bomo več časa za individualni pogovor. Pri delu v skupini se bomo seveda prilagodili individualnim sposobnostim otroka in njegove družine, kar pomeni, da otroku, ki nima domače podpore, bomo za PBZ brali v vrtcu, in sicer najmanj dogovorjeno število knjig. Vse družine pa bomo seveda spodbujali, da berejo več in da berejo tudi po tem, ko se »branje za bralno značko« v vrtcu uradno zaključi. Pri tem jih bomo strokovno in človeško podpirali.), po branju se bomo posluževali dejavnosti kot so: likovno izražanje, petje pesmi, povezava z gledališkimi/lutkovnimi predstavami, … Zahtevne domače priprave na pogovor o knjigi pri PBZ niso priporočljive in sploh niso potrebne.

Vsako leto  z OŠ v mesecu maju organiziramo zaključek PBZ v okviru prireditve in podelitve bralnih značk otrok v vrtcu in šoli.

V predšolsko bralno značko so vključeni vsi otroci iz drugega starostnega obdobja: 5., 6. in 7. skupina.