Vloga za vpis v vrtec za šolsko leto 2022/2023

Sklep o ekonomski ceni Vrtec Sonček _december 2021

Cene programov v vrtcu Sonček od 1.12.2021

Vloga za vpis v vrtec Sonček za šolsko leto 2021/2022

LDN vrtca Sonček za šolsko leto 2021-2022 

PROTOKOL RAVNANJA V VRTCU SONČEK ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE s SARS-CoV-2

Protokol ravnanja za preprečevanje okužbe s Sars-Cov- 2 /vrtec v šoli, 3 lokacija vrtca

Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Cene programov v Vrtcu Sonček

Publikacija Vrtec sonček se predstavi

Hišni red vrtca Sonček

Vloga za spremembo programa

Vloga za rezervacijo

Vloga za izpis otroka iz vrtca

Soglasje za direktno obremenitev vrtec

Znižano plačilo vrtca

Vloga za znižano plačilo vrtca

Zakon o celostni zgodnji obravnavi pred. otrok s posebnimi potrebami