Program je namenjen otrokom od 2. do 6. leta starosti in je sestavljen iz štirih stopenj, ki se vsebinsko smiselno dopolnjujejo in nadgrajujejo (Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta, Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta, Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta, Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta).

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja. Poudarek daje igri in vadbi, ki mora biti prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Vsebine programa so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Neuspešnih otrok NI! Otrok je nagrajen z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za vsako opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem. Priznanje pomeni, da je bil otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi otroci. Cilj programa Mali sonček je, da se spodbuja manj uspešne otroke – tem otrokom se posveča več pozornosti, prilagodijo pa se tudi naloge. Otrok naj bi spoznal, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči. Priznanje je spodbuda za njegov napredek. Bistvo tega programa torej ni tekmovanje temveč igra, pravi cilj pa ni osvojitev priznanja in nagrade, ampak dejavnost sama.

Za otroke  pred vstopom v šolo izvedemo 4-dnevno prilagajanje na vodo – plavalni tečaj za otroke  pred vstopom v šolo ter 3- dnevni vrtec v naravi s poudarkom na pohodih. Dva pohoda izvedemo na domačem terenu.