Kot zadnja od skupin v vrtcu smo v četrtek, 4. aprila praznovali materinski dan. Druženja so se
udeležili tudi nekateri atiji. Otroci so v kratkem programu, ki smo ga skupaj pripravili peli, rajali,
prikazovali… Bilo je pestro in na ta dan smo se že kar nekaj časa tudi pripravljali. Nekateri otroci niso
želeli sodelovati, saj so se raje stiskali k svojim mamam. Šele ko smo jih pogostili s sokom, vodo in
piškoti, so upali bliže. Pred samim materinskim dnevom smo skupaj z otroki izdelali lične risbe – oz.
slike z okvirjem, ki so jih mamice ta dan tudi prejele. Z nasmeški na obrazih smo se po dobri uri
druženja tudi poslovili.

Vzgojiteljici Mateji