Tako pa smo izvedli že tretji klic z otroki iz Litve. Trenutna tematika je bila »Jaz in moj vrtec«. Otroci so s pomočjo fotoaparatov spoznavali prostore v igralnici in njegovo okolico. Fotografije smo prenesli v računalniško obliko in ob ogledu le teh ugotavljali mesto kjer je bila določena fotografija posneta. Vsakodnevno so otroci iz različnih konstruktorjev gradili sanjski vrtec ter konstrukcije sproti fotografirali. Spremljali smo tudi gradnjo novega vrtca in preko slikovnega gradiva le tega predstavili našim prijateljev v času klica. Ker še naš novi vrtec ni zgrajen do konca smo v ta namen izdelali plakat s končanim videzom novega vrtca.

                                                                                  Otroci in vzgojiteljici skupine 5