Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo vrtec Sonček v času zimskih počitnic (od 26. 2. 2024 do 1. 3. 2024), na podlagi izkazanih potreb po vzgoji in izobraževanju, posloval na eni lokaciji – v vrtcu Sonček, ul. Bratka Krefta 11 – vhod I in II, od 5.30 do 16. ure,

telefon 041 478 526 ali 02 568 91 30.

Razpored skupin je sledeč:

  • prijavljeni otroci skupine 1 se bodo cel teden družili v svoji igralnici – vhod I,
  • prijavljeni otroci skupin 2 in 3 bodo združeni v igralnici skupine 2 (v roza igralnici) – vhod II,
  • prijavljeni otroci skupine 4 se bodo cel teden družili v igralnici skupine 3 (v rumeni igralnici) – vhod II,
  • prijavljeni otroci skupin 5, 6 in 7 bodo cel teden združeni v igralnici skupine 4 (v večnamenskem prostoru vrtca) – vhod II.

Starši prijavljenih otrok iz skupin 5, 6 in 7 ne pozabite prinesti s seboj v vrtec otrokov nahrbtnik in copate.

Hkrati vas ponovno obveščamo, da je zaradi projekta Gradnje 5 oddelčnega vrtca s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec urejena nova dostopna pot do vrtca, in sicer  iz smeri stavbe Videm 6 skozi podhod med lokalom Teksas bar in staro kinodvorano oz. za lokalom Teksas. Vse starše in druge spremljevalce otrok prosimo, da se tudi v času zimskih počitnic ravnajo v skladu z označbami gradbišča ter tako poskrbijo za svojo varnost in predvsem za varnost otrok.

Želimo vam lepe zimske dni!

Andreja Majcen, pomočnica ravnatelja v vrtcu