V letošnjem letu naša skupina sodeluje v projektu »Pomahajmo v svet«. To je mednarodni projekt, preko katerega se povezujejo vrtci iz različnih držav. Mi sodelujemo z vrtcem iz Litve, kar nam je predstavljal na začetku kar velik izziv. Ob pomoči različnih pripomočkov (internet, zemljevid…) smo spoznavali njihov jezik, značilnosti države… Sprva smo se z njimi povezali preko fotografij in sporočil, nato pa smo se v tem mesecu prvič videli v živo, si pomahali in naučili nekaj tujih besed. Predstavili smo se s spoznavno igro in deklamacijo. S pomočjo lepljenke povedali svoje ime in pokazali izdelano ogledalo na katerega je predhodno vsak otrok narisal samega sebe.

Projekt vsebuje program »Pet prstov« v katerem je pet tem – To sem jaz, Jaz in moja družina, Jaz in moj vrtec, Jaz in moje mesto ter Jaz in moja država. Trenutno smo končali prvo temo – To sem jaz. Kaj vse smo počeli pa lahko vidite na priloženih fotografijah.

 

Otroci in vzgojiteljici skupine 5