Spoštovani starši!

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 11. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel SKLEP o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček v naslednji višini:

Prva starostna skupina – (1-3 let) – celodnevni program 613,57 EUR
Prva starostna skupina – (1-3 let) – poldnevni program 490,86 EUR
Druga starostna skupina (3-6 let) – celodnevni program 455,52 EUR
Druga starostna skupina (3-6 let) – poldnevni program 364,42 EUR

Cene veljajo od 1. 1. 2024 dalje.

Vabljeni k branju sklepa:

Sklep

S spoštovanjem,

Marko Kraner, ravnatelj