Spoštovani starši,

radi bi vas spomnili, da ste v osmih dneh od nastale spremembe (tj. datum izpisa otroka iz vrtca, sprememba ravni izobraževanja) dolžni sporočiti spremembo na pristojni CSD, in sicer na obrazcu za sporočanje sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Kot dokazilo o nastali spremembi priložite kopijo vloge za izpis, ki jo boste oddali v vrtcu. Kopijo izpisnice boste prejeli v vrtcu. Naprošamo vas, da čimprej oddate izpolnjene izpisnice vzgojiteljici vašega otroka, da bomo lahko pravočasno urediti izpise v centralni evidenci, saj bodo v nasprotnem primeru na Centru za socialno delo imeli težave pri obravnavi vaših vlog.

Obrazec najdete na tej spletni povezavi  (Obrazec za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev).

 

Svetovalna delavka vrtca