Od 23. do 26. maja 2023 se je 18 najstarejših otrok našega vrtca, ki v jeseni stopajo v šolske klopi, udeležilo 4-dnevnega začetnega učenja plavanja v Biotermah Mala Nedelja.

Proces spoznavanja z vodo in navajanje nanjo se začne že zelo zgodaj – s prvim kopanjem dojenčka, ki mora biti prijetno. Ko otrok raste, se v vodi in z njo običajno z veseljem igra najprej preproste igre, potem pa vedno zahtevnejše. V tem obdobju otroka čim bolj pripravimo na trenutek, ko se začne učiti samostojnega plavanja.

Pomembna in prva naloga učitelja oz. vaditelja plavanja je, da otroka prilagodi na vodo. To dosežemo preko igre oz. preko gibalnih nalog, ki vključujejo 6 stopenj prilagojenosti na vodo: prilagojenost na upor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, ki je že prvi manjši korak učenja plavalne tehnike, saj vsaka plavalna tehnika zahteva znanje pravilnega izdihovanja v vodo, sledi plovnost in na koncu drsenje na vodi, ki je zadnji korak pred učenjem tehnik, saj je plavati mogoče le s pravilno lego telesa v vodi.

V štirih dneh smo cilj: otroke motivirati in jim pomagati odpraviti morebitni strah pred vodo dosegli pri vseh 18 otrocih. 13 otrok pa je doseglo stopnjo prilagojenosti na vodo 1 (bronastega konjička), kar pomeni da se otrok odrine od stene in iztegnjen v prsnem položaju zdrsi z vzročenimi rokami ter glavo med njimi. Torej, drsenje, ki traja vsaj 5 sekund.

Za uspeh vsem 18 otrokom čestitamo! Bravo!

Po uspešnem osvojenem drsenju pa se začne učenje preprostih oblik plavanja in plavalnih tehnik – npr. kravl, učenje prsnega in hrbtnega plavanja, delfin, učenje obratov in skokov na glavo v vodo.

Spoštovani starši, hvala, da ste finančno podprli obogatitveno dejavnost našega vrtca.

Zahvala pri sofinanciranju programa pa gre tudi naši ustanoviteljici.

Vsem želimo še veliko nadaljnjih plavalnih užitkov!

Andreja Majcen, vodja gibalno-športnega programa Mali sonček, s strokovnimi delavci vrtca in šole