Meseca oktobra smo že globoko zakorakali v jesenski čas, zato so naše dejavnosti bile povezane z jesenskim vremenom in jesenskimi plodovi. S pogovorom in izdelavo plakatov smo spoznali živali, ki živijo v gozdu, in živali, ki živijo na kmetiji. Ker smo obeležili Svetovni dan hrane, smo si izdelali prehransko piramido in si pripravili sadna nabodala. Veliko pozornosti smo namenili likovnemu ustvarjanju na temo spreminjanja narave. Ker pa smo še dokaj majhni in je pot do gozda za nas še predolga, smo značilnosti letnega časa spoznavali preko slikanic in IKT sredstev. Spoznali pa smo tudi pomen meseca požarne varnosti. Vsakodnevno smo izvajali gibalne minute, priložnostno pa tudi vadbene ure.

Fotogalerija

Skupina 3 z vzgojiteljicami ( Monika Kohek, Barbara Muhič, Nina Osvald )