Prve dni v septembru, smo posvetili spoznavanju nove igralnice, kotičkov, umivalnice in predvsem smo se spoznavali in se navajali drug na drugega. Izvajali smo različne dejavnosti, predvsem iz področja družbe in narave. Veliko časa smo namenili navajanju na samostojnost pri prehranjevanju in skrbi za lastno higieno. Gibanje nam je predstavljalo vsakodnevni izziv, zato smo veliko časa preživeli na prostem, kjer smo izvajali različne dejavnosti.  Vrtčevski vsakdan smo si popestrili tudi z likovnim ustvarjanjem, petjem že znanih pesmic in seznanjanjem z bibarijami.

Fotogalerija

Strokovne delavke: Monika Kohek, Barbara Muhič in Nina Osvald.