V skupini 2 smo v mesecu novembru dali veliko poudarka tednu tradicionalne slovenske hrane in gibalnim dejavnostim. Utrjevali  smo usvojeno znanje na temo jesen, prepevali pesmice ter jih gibalno in s pomočjo lutk uprizarjali.Pripravljati smo se

pričeli tudi na praznični december, tako da smo skupaj z otroki izdelali  adventni venček, ki ga bomo v mesecu decembru pridno prižigali in s tem pripomogli k ustvarjanju prazničnega vzdušja. Proti koncu meseca nas je presenetil tudi prvi sneg, na katerem smo vidno uživali.

Fotogalerija

Strokovni delavki skupine 2:

Sonja in Nina.