Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-2/2021/25, z dne 12. 11. 2021 vas obveščamo, da se staršem za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene (razlog za karanteno ni pogojen), prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka (podlaga je 102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).

 

Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu. Pri priznavanju oprostitve plačila staršev zaradi karantene otroka se upoštevajo dejanski dnevi odsotnosti otroka iz vrtca in ne celotno obdobja karantene, kot izhaja iz odločbe.

 

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim coronavirusom in za omilitev posledic bolezni Covid-19 se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2 oziroma ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o prebolevnosti.

 

Lep pozdrav!

Vodstvo vrtca Sonček