Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo 1. 6. 2021 iz MIZŠ prejeli okrožnico, številka 6030-2/2021/21, v zvezi z navodilom za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo za mesec maj 2021, v kateri je navedeno, da se staršem za mesec maj 2021, ko so bili vsi vrtci odprti, izdajo računi v skladu z odločbo CSD. Edina izjema, ko so starši za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila je odsotnost otroka zaradi karantene. O tem smo vas že obvestili v mesecu maju, in sicer: Če je otrok odsoten zaradi karantene, so starši plačila vrtca oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP). Tudi v primeru, ko vrtec mora zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2, so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE). Evidenco o zaprtju oddelkov in oproščenega plačila upravičenih otrok vodi vrtec.

Pomembna informacija v okrožnici je tudi ta, da se upošteva odsotnost otroka zaradi njegove izolacije zaradi okužbe z virusom SARS-Cov-2. Oprostitev plačila iz navedenega razloga določa Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur.l.RS, št. 152/20; v nadaljevanju: zakon) v 102. členu.

V skladu z zakonom so starši oproščeni plačila za vrtec na podlagi izdane odločbe NIJZ oziroma ustreznega dokumenta, ki izkazuje karanteno otroka (v zvezi s tem se obrnete na pediatra).

 

Ponovno prosimo nekaj tistih staršev, katerih otroci so bili v izolaciji, in ki nam dokumentacije v zvezi s tem še do danes niso posredovali, da to storijo do jutri, 4. 6. 2021, do 11. ure.

 

Hvala za razumevanje!

Lep pozdrav,

Vodstvo vrtca Sonček