Zaradi covid situacije, smo si kmetijo lahko ogledali le preko spleta.
Igra v kotičku kmetija pa je bila zelo zabavna, saj smo se igrali z naravnim materialom.
V lutkovnem kotičku smo igrali Kravico Katko.
Veliko smo se pogovarjali o mleku in mlečnih izdelkih. Pobarvali smo slike z mlečnimi izdelki in jih prilepili na kravico Berto.
Vzgojiteljica Tanja Zorman