Nekoč sneg ni imel barve…in rožice vseh barv so rasle tudi pozimi…

Dramatizacijo so izvedli otroci skupine 4.

Posnetek

 

Vzgojiteljici: Dragica Pertoci, dipl. vzg

in Mateja Osterc, vzg.