Spoštovani starši!

Seznanjamo vas s sklepom župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

z dne, 23. 10. 2020

o zagotavljanju nujnega varstva za predšolske otroke.

Sklep

Tudi od 2. 11. 2020 izvajamo v vrtcu Sonček nujno varstvo za predšolske otroke le na spodnji lokaciji vrtca (Ul. Bratka Krefta 11). Starši, ki imate v prihodnjem tednu od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020 službene obveznosti in resnično ne morete zagotoviti varstva za svoje otroke, svojo potrebo po nujnem varstvu in čas, sporočite čim prej oz. do petka, 30.10.2020, do 16. ure,

na e-naslov: starsi.vrtec-soncek@guest.arnes.si.

Starši, ki bodo koristili nujno varstvo, morajo predložiti:
podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni

ni bil v stiku z okuženo osebo.

Izjava starši

V času zaprtja vrtca bodo starši, katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca, plačila oproščeni.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Vodstvo vrtca Sonček