V okviru Unesca smo bili v letošnjem šolskem letu vključeni v podprojekt Otroštvo podaja roko modrosti.

Strokovne delavke smo skupaj z otroki skozi različne dejavnosti ter druženja uresničevale naslednje cilje:

  • Vzpostavljanje in vzdrževanje pristnih prijateljskih odnosov med mladimi in starejšimi ter uživanje v tem na obeh straneh.
  • Razvijanje strpnosti med generacijami.
  • Oblikovanje otrokovega odnosa do bolezni, starosti, invalidnosti, smrti – žalovanja.
  • Se učiti sodelovati s starejšimi v različnih delavnicah, na prireditvah.
  • Se učiti »dajati« in »sprejemati«.

V projektu smo sodelovale vse skupine prvega in drugega starostnega obdobja. Otroci so razvijali prijateljske odnose ter medsebojno strpnost ob različnih druženjih med skupinami: kostanjev piknik, druženja v tednu otroka, druženja v prazničnem mesecu decembru …

Predvsem v mesecu decembru so se otroci pogosteje družili med seboj: ob skupni igri, krašenju smrečice, skupnem rajanju, ob pravljičnih uricah ter ob prihodu Božička. Skupine, ki delujejo v prostorih OŠ, so se družile tudi z osnovnošolci, ki so za njih pripravili pravljične urice ob prebiranju božičnih pravljic.

V adventnem času so otroci starejših skupin medse povabili babico otroka in cvetličarko ter skupaj izdelali adventni venček, ki je krasil igralnico v prazničnem mesecu.

Trem skupinam je uspelo povabiti dedke in babice na skupno druženje, ostalim skupinam to, žal, zaradi razglasitve epidemije ni uspelo.

V najstarejši skupini so medse povabili babico otroka iz skupine, ki jim je predstavila svoj hobi, kvačkanje in pletenje. Med drugim jim je pokazala tudi, kako se lahko iz volne izdelajo različni okraski ter igrače. Podarila jim je spletenega zajčka.

Druženje s starejšimi otroke vsakič zelo razveseli. Prenos izkušenj in znanja je gibalo človeške zgodovine in prihodnosti. Zato je medgeneracijsko sodelovanje tako izjemnega pomena, saj bogati mlada življenja in jih prepleta ter dopolnjuje z modrostjo, izkušnjami, strpnostjo.

Prizadevanja strokovnih delavcev, da otroku omogočimo izkušnje ob sodelovanju in povezovanju različnih generacij, so vedno poplačana z veseljem in iskricami v očeh, tako starejših kot naših najmlajših.

 

Sv. Jurij ob Ščavnici, 7. 6. 2020                             Vodja projekta: Dragica Pertoci, dipl.vzg.