Prosimo, da navodila preberete in jih dosledno upoštevate!

 

 • Vrtec na obeh lokacijah (Vrtec Sonček in Vrtec šola) posluje od 6.00 do 16.00. ure.
 • V vrtcu na spodnji in zgornji lokaciji bodo delovale vse skupine nemoteno. Otroci so razporejeni v skupine tako kot pred epidemijo in zaprtjem.
 • Na dan prihoda v vrtec, starši oddajo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (Izjava je na spletni strani vrtca ali pri vzgojiteljici vašega otroka)
 • V vrtec vstopajo samo zdravi otroci in njihovi spremljevalci.
 • Starši, ki svojega otroka v mesecu juniju ne bodo vključili v vrtec, se oskrbnine do 30.6.2020 ne zaračunavajo.

 

PRIHOD OTROKA:

 • Ob vstopu v vrtec si starši razkužijo roke, pri razkužilniku, ki je nameščen pri vhodu;
 • Otrok si umije roke ob prihodu v vrtec, pred vstopom v igralnico (v umivalnici, jaslice v garderobi, otroci v OŠ prav tako v umivalnici);
 • Na spodnji lokaciji – vrtec Sonček, je staršem dovoljen vstop v garderobo vrtca skupaj z otrokom – vstop v igralnico ni dovoljen;
 • Na zgornji lokaciji – vrtec v šoli, vstop v zgradbo šole staršem ni dovoljen. Pri vhodu bo čakala ena od vzgojiteljic, ki bo otrokom pomagala v garderobi ter jih pospremila do umivalnice in igralnice.
 • Za otroke 4. skupine je v garderobi nameščen zvonec (na zidu pred umivalnico). Ko se otrok uredi in je pripravljen za vstop v igralnico (preobut, umite roke), starš pozvoni ter pri talni označbi v garderobi počaka z otrokom na prihod vzgojiteljice. Le-ta ga pospremi v igralnico;
 • Za starše je še vedno obvezna uporaba zaščitne maske;
 • V garderobi sta istočasno lahko prisotni le ena odrasla oseba in otrok na en oddelek;
 • Starši pred vstopom v vrtec med sabo vzdržujejo priporočeno medsebojno razdaljo (v primeru istočasnega prihoda);
 • Starši vzdržujejo priporočljivo razdaljo do vzgojiteljice in drugih otrok;
 • Priporočljivo je, da v vrtec otroka pripelje oseba iz istega gospodinjstva;
 • Prinašanje igrač ali drugih osebnih predmetov v vrtec ni dovoljeno;
 • Otrok si s seboj prinese rezervna oblačila v nahrbtniku (v njem ima tudi vrečko za umazana oblačila). Umazana oblačila starši sproti odnašajo domov;
 • Gibanje v vrtcu je omejeno: vstop na spodnji lokaciji vrtca, je dovoljen samo v garderobo, prehod je zaprt;
 • Prihod v vrtec je najpozneje do 8.00 ure – sprejemanje otrok po tej uri ne bo več možno.
 • Otrokovo morebitno odsotnost in vzrok odsotnosti v vrtcu so starši zaradi preprečevanja morebitnih okužb dolžni sporočiti vrtcu.

 

ODHOD OTROKA

 • Na spodnji lokaciji ob odhodu otroka: starš potrka in počaka pred vrati, da se mu preda otroka;
 • Starši 4. skupine pozvonijo (zvonec je nameščen na zidu) in otroka počakajo pri talni označbi.
 • Priporočamo, da se starši izogibajo prijemanju kljuke in drugemu nepotrebnemu dotikanju površin;
 • V garderobi sta istočasno lahko prisotni le ena odrasla oseba in otrok na oddelek;
 • Priporoča se, da po otroka prihaja oseba iz istega gospodinjstva.

 

VRTEC V OŠ:

 • V vrtcu v OŠ staršem vstop v garderobo ni dovoljen,
 • starši ob prihodu po otroka pokličejo na tel. številko: 051 422 467, vzgojiteljica pa jim preda otroka

 

Vrtci še vedno upoštevamo začetne sprejete protokole ravnanj vseh udeležencev vrtca v času posebnih razmer v skladu s higienskimi priporočili za izvajanje predšolske vzgoje. V vrtcu se izvaja kurikulum in vzgojno varstvene vsebine. Otroci niso prikrajšani za dejavnosti, spoznanja, ideje. Strokovne delavke vrtca Sonček se trudimo, da se otroci počutijo varne, sprejete in še naprej radi obiskujejo našo ustanovo.

Samo s skupnim sodelovanjem in upoštevanjem navodil pa bomo poskrbeli za zdravje in varnost vseh.

 

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. št. vrtca Sonček: 041 478 526.

 

Hvala za razumevanje.