Spoštovani starši,

s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili v petek, 8.5.2020, v poznih popoldanskih urah z okrožnico MIZŠ obveščeni, da je PREDVIDEN datum ponovnega odprtja vrtca ponedeljek, 18. 5. 2020. V okrožnici so bile med drugimi navedene smernice glede normativov v posameznih skupinah ter napotki, kako najbolj optimalno poskrbeti za zagotavljanje varnega okolja in preprečevanje okužb s koronavirusom ter kako hkrati izvajati kakovostni vzgojno-izobraževalni proces.

S strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) pa smo med drugim prejeli seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi zaradi tega potrebovali posebno zaščito ter prilagoditve (v kolikor bi se starši odločili za vključitev takšnih otrok v vrtec).

Ponovni vstop v vrtec bo tako za otroke kot za strokovne delavke neke vrste »novo uvajalno obdobje«, saj se bomo po daljši prekinitvi vrnili v vrtec, v drugačni zasedbi (tako glede otrok, vključenih v posamezno skupino, kot tudi strokovnega kadra). Tako zaposleni v vrtcu, kot tudi starši in otroci se bomo morali držati določenih protokolov. V skladu z njimi bomo objavili dopolnitve hišnega reda vrtca, ki bodo objavljene na spletni strani vrtca, kasneje pa tudi na vseh oglasnih deskah in vstopnih točkah v vrtec.

V skladu s priporočili NIJZ se bodo v vrtec lahko vključili samo tisti otroci, za katere bodo starši izpolnili pisno izjavo o tem, da je otrok popolnoma zdrav. V kolikor se boste odločili, da boste otroka v času trajanja epidemije vključili v vrtec, bo potrebno izpolnjeno in podpisano izjavo prinesti v vrtec, najpozneje na dan vključitve otroka v vrtec. V nasprotnem primeru otroka ne bomo mogli sprejeti v vrtec.

V kolikor nimate možnosti natisniti izjave, bo le-te od srede, 12.5.2020 od 8.00 ure dalje možno brezkontaktno prevzeti pri vhodu v šolo.

Prosimo vas, da pred svojo odločitvijo pozorno preberete priloženo okrožnico MIZŠ, priporočila NIJZ in sklep RSK za pediatrijo.

V kolikor boste želeli otroka vključiti v vrtec v času trajanja razglašene epidemije, vas vljudno prosimo, da nam zaradi lažje organizacije dela  najpozneje do torka, 12.5.2020 do 20.00 ure sporočite, ali boste otroka pripeljali oziroma vključili v vrtec z dnem 18.5.2020, hkrati pa nam sporočite tudi točen čas bivanja vašega otroka v vrtcu – uro prihoda in odhoda iz vrtca. V torek, 12.5.2020 vas bodo po telefonu kontaktirale vzgojiteljice vaših otrok. Prisotnost otroka boste lahko sporočili njim, ali pa svojo odločitev sporočili po elektronski pošti (group2.osmsvs@guest.arnes.si) oziroma po telefonu (041 478 526) še isti dan do prej omenjene ure. Zaenkrat zbiramo prijave za vključitev otrok v vrtec v času od 18.5.20202 do 31.5.2020 (saj so državni ukrepi trenutno razglašeni do 31.5.2020). O načinu prijave otrok za vključitev v vrtec po 31.5.2020 vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani, v kolikor bo stanje epidemije še vedno trajalo.

Šele na osnovi zbranih podatkov bomo lahko preučili možnosti za ponovno odprtje vrtca, saj bodo v posameznih starostnih obdobjih veljali drugačni (zmanjšani) normativi.

Vse nadaljnje informacije v zvezi s ponovnim odprtjem vrtca bodo objavljene na naši spletni strani, zato vas vljudno prosim, da spremljate obvestila.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje sodelovanje in potrpežljivost, hkrati pa upamo, da bomo tudi v prihodnje konstruktivno sodelovali v dobrobit naših Sončkov.

Ravnatelj vrtca:

 Marko Kraner, mag.manag, prof.