STARŠEM NUDIMO IZBIRO MED:

 • Celodnevnim programom:  traja od 6–9 ur. V celodnevnem programu imajo otroci zagotovljene tri obroke hrane (malico, kosilo in popoldansko malico).
 • Poldnevnim programom: traja od 4–6 ur. V poldnevnem programu otrokom nudimo dva obroka hrane (malico in kosilo).
 • Programom za otroke s posebnimi potrebami: otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. V skladu  z odločbo Zavoda za šolstvo RS jim zagotavljamo dodatno individualno strokovno pomoč.

Programi se izvajajo celo šolsko leto od 1. septembra do 31. avgusta tekočega leta in obsegajo vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Vrtec ima lastno kuhinjo s poudarkom na zdravi prehrani.

OBOGATITVENI PROGRAMI

V našem vrtcu otrokom ponujamo kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi lastnih izkušenj, potreb otrok in staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Ponujamo:

 • gibalno športni program Mali sonček,
 • pevski zbor,
 • folklorna dejavnost,
 • plesno-gibalne urice,
 • predšolska bralna značka,
 • Cici vesela šola,
 • zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno zdravje otrok.

Programi so za starše oz. njihove otroke brezplačni, razen Malega sončka, ki se delno financira. Posamezni obogatitveni programi so namenjeni otrokom drugega starostnega obdobja in se izvajajo od oktobra do konca meseca maja v poslovalnem času vrtca (zjutraj ali popoldne).

NADSTANDARDNI PROGRAMI

Izvajajo se v primeru izkazanega interesa:

 • vrtec v naravi,
 • začetno učenje plavanja,
 • tečaj tujega jezika, plesni tečaj (starši programe financirajo sami, potekajo izven kurikula po poslovalnem času vrtca).

Med letom bomo gostili tudi kakšne lutkovne in gledališke skupine, čarodeje, …