Sodelovanje s starši je eden izmed najpomembnejših vidikov kakovosti predšolske vzgoje, saj ravno vzajemno povezovanje in sodelovanje med starši in vrtcem prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Prvi in osnovni nosilec vzgoje je, in bo ostala, družina, zato je sodelovanje staršev z vrtcem nujno ob:

– prejemanju, branju in upoštevanju pisnih obvestil,

– skupnem načrtovanju in uresničevanju programa v skupini,

– sodelovanju pri izvedbi projektov,

– sodelovanju pri skupnih praznovanjih,

– udeležbi na roditeljskih sestankih,

– udeležbi na pogovornih urah (vsak prvi četrtek v mesecu ali po dogovoru z vzgojiteljico),

– dnevne informacije o otrokovem počutju,

– udeležbi na ustvarjalnih delavnicah,

– postopnem uvajanju otroka v vrtec,

– neposrednem delu v skupini – prikaz določene dejavnosti,

– izposoji strokovne literature za starše,

– Svet staršev.