Unesco je organizacija za znanost, izobraževanje in kulturo. Izpostavlja področja, kot so mir, demokracija, človekove pravice in solidarnost. Zato otroke preko različnih dejavnosti spodbujamo k uresničevanju le-teh. Poudarek dajemo temu, da si vsi ljudje moramo v določeni družbi pomagati in med sabo sodelovati, ne glede na drugačnost (spol, veroizpoved, telesno in duševno konstrukcijo), da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.

Vsako leto so v okviru tega projekta teme, v katerih sodelujemo, drugačne.