Vrtec že nekaj let izvaja EKO projekt. Projekt je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.

Vsako leto je tema EKO projekta drugačna, vendar usmerjena le k enemu cilju: vzgajati že najmlajše k varovanju in ohranjanju narave. V vrtcu se zavedamo, da je ustrezna vzgoja že majhnega otroka največjega pomena in je ključ do kasnejšega ravnanja in delovanja človeka.