• Spoštovanje pravice do zasebnosti delavcev in nedotakljivosti njihove osebne integritete.
  • Spoštovanje kompetentnosti , avtonomije, iniciativnosti in ustvarjalnosti delavcev vrtca.
  • Negovanje strpnih medsebojnih odnosov brez predsodkov glede na raso, vero, nacionalno ali etično pripadnost, starost, premoženje, politično prepričanje ali življenjski slog delavca vrtca.
  • Če opazite nemoralno ali nestrokovno ravnanje delavcev vrtca, opozorite delavca vrtca ali vodilnega v vrtcu.

Ocena ali presoja mora temeljiti na dejstvih, pomembnih z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.