Tudi v letošnjem šolskem letu 2020/21 bo za predšolske otroke, ki gredo v jeseni v šolo, za 6. in 7 skupino, potekala skozi celo šolsko leto folklorna dejavnost. Cilj folklorne dejavnosti je otroke seznaniti z ljudskimi igrami in običaji, jim približati ljudsko glasbo in glasbila, različne narodne noše, kostume ter jih seznaniti s prvimi plesnimi koraki. Tudi letos bomo pripravili splet s katerim se bomo predstavili na prireditvah – v kolikor bodo priporočila NIJZ-a zaradi situacije s COVID – 19 to dopuščala.

Dejavnost bo potekala v času izvedbenega kurikula in bo brezplačna za otroke, ki gredo v jeseni v šolo.