Ples je najbolj naraven način izražanja najmlajših otrok, saj imajo prirojeno potrebo po gibanju, ki jo zadovoljujejo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, med katere sodi tudi ples. V tem šolskem letu 2023/2024 bomo plesno-gibalna dejavnost izvajali na lokaciji Videm 26 – v skupini 5 in 6, in sicer 1x na dva tedna. Cilj plesno-gibalne dejavnosti je da otroke seznanimo, da se preko gibanja in plesa lahko izražajo, komunicirajo ter predvsem da se ob plesu sprostijo in zabavajo. Tako bomo med letom spoznali različne plesno-gibalne igre oz. različne plesne korake. Naše plesne dejavnosti bomo predstavili ob različnih vrtčevskih priložnostih.