V skupini 2 smo opazili vse večji govorni napredek otrok, zato smo se dotaknili dejavnosti na temo jezik. Izhajali smo iz slikanice »Zelo lačna gosenica«, katero smo najprej prebrali, nato pa si ogledali gledališče »Kamišibaj« Otroci so pri tem zelo uživali in doživeto poslušali zgodbo o lačni gosenici. Prav tako smo preko slikanice širili besedni zaklad in se seznanili z življenjskim ciklom gosenice. Ker smo ob ogledu predstave zelo uživali, smo na predstavo povabili tudi druge skupine.
V jutranjih kotičkih so se otroci seznanjali z različnimi tipi knjig (zvočna knjiga, tiha knjiga, kartonka, slikanica, leporello …). Obiskali smo tudi vrtčevsko knjižnico, kjer smo prebrali kartonko »1,2,3 prstek sledi«, nato pa si ogledali risanko Gosenica Tinka. Seznanili smo se z prstno igro »Gosenica je lezla«, katero vsakodnevno zapojemo. Prav tako smo likovno ustvarjali, saj smo preko odtisov rok izdelali gosenice in se igrali igro prirejanja po barvi gosenice. Na prostem so otroci plezali na bibo-gosenico in z obroči oblikovali gosenico. Ob slabem vremenu so imeli na voljo v igralnici tunel, kjer so se plazili kot gosenice. Otroci so si preko te teme širili besedni zaklad in spoznali nov način pripovedovanja pravljic preko gledališča Kamišibaj ter tako osvajali naš glavni cilj prednostnega področja vrtca in skupine: razvoj govora in sporazumevalnih zmožnosti pri otrocih.

Vzgojiteljici Marija in Patricija