Danes je bil v našem vrtcu poseben dan, saj smo tudi v tem šolskem letu uradno uspešno zaključili »branje za bralno značko« v vrtcu. Predšolska bralna značka se zelo dobro povezuje s kurikulumom, prispeva h knjižni vzgoji otrok v predšolskem obdobju in predvsem spodbuja družinsko branje. Skupno branje v družini in v vrtcu poglablja medsebojne čustvene vezi ter je dober začetek poti v svet knjige, literature.

Glasno branje pravljic, zgodb, pesmi, ugank … je dejanje in dajanje ljubezni, ki zahteva čas – in predvsem to sporočilo smo v vrtcu s pomočjo Predšolske bralne značke prenesli v družine. Hvala našim vzgojiteljicam, ki se pri tem že vrsto let trudijo.

Ponosni smo, da je v letošnjem šolskem letu vseh 69 otrok, v starosti od 3 do 6 let, sodelovalo v Predšolski bralni znački, in jo tudi uspešno zaključilo. Čestitke vsem! Verjameva, da bodo še naprej ohranjali veselje do knjig in branja.

 

Ob dnevu, ko smo obeležili ta poseben dosežek, nas je obiskala pesnica, pisateljica, pravljičarka in pripovedovalka, Anja Štefan, na katere prihod smo se pripravljali že prejšnji teden. Pretekli teden sva namreč otroke, sodelujoče pri Predšolski bralni znački, povabili v vrtčevsko knjižnico, kjer sva jim pripravili prijetne in sproščene delavnice, na katerih smo se pogovorili o bralni znački, se seznanili s pesmico Anje Štefan: Iščemo hišico, ki so se je otroci tudi naučili in jo zrecitirali gospe Anji. Spoznali smo novo besedo (kajžica) in se odpravili v domišljijski svet, v katerem so si otroci predstavljali svojo najljubšo hišico, ki so jo nato z različnimi likovnimi tehnikami tudi upodobili. Četrta in peta skupina sta izdelali plakate. Otroci šeste in sedme skupine pa so ustvarili vsak svojo prikupno hiško, in sicer v mešani tehniki flomastri/voščene barvice in vodene barvice. Izdelke smo razstavili v šolski telovadnici, kjer nas je obiskala pisateljica.

 

Na dan prireditve je naša pomočnica ravnatelja v vrtcu, Andreja Majcen, gospo Anjo Štefan pozdravila z njeno pesmijo V žepu imam srebrn lešnik ter nagovorila otroke in zbrane, poudarila je pomen Predšolske bralne značke za nadaljnji razvoj bralne pismenosti in se otrokom ter vzgojiteljicam zahvalila za sodelovanje, hkrati pa še šolski knjižničarki in učiteljici, Lidiji Jarc, za odlično sodelovanje šole z vrtcem ter dobro opravljeno delo pri vsakoletni organizaciji zaključka Bralne značke v okviru prireditve in podelitve bralnih značk otrok v vrtcu in šoli. Nato pa so otroci že navdušeno prisluhnili pisateljici, ki jih je navduševala z ugankami, doživeto pripovedovanimi pravljicami in pesmicami, ki jih je celo zapela, nato pa jim je podelila še priznanja za opravljeno Predšolsko bralno značko, s čimer smo ta dogodek zaključili v res prijetnem duhu. Veselimo se že naslednje Predšolske bralne značke.

 

Zapisali Andreja Majcen, pomočnica ravnatelja v vrtcu,

in Olga Štuhec, vzgojiteljica