V skupini 1 smo se v mesecu januarju lotili seznanjanja s kahlico. Temu smo posvetili mesečni
tematski sklop. Glede na to, da je to eden izmed pomembnih mejnikov pri otroku, sva se lotili
spoznavanja kahlice prek naše muce Mace, ki je otrokom pokazala, kako ona lula na kahlico. Tudi
otroci so kasneje brez zadržkov sedali nanjo, jo prenašali po igralnici, se igrali. V igralnico sva vnesli
tudi dojenčke, ki so jih lahko krmili, jih prav tako posedali na posebne njihove kahlice, ter tako
dojemali smisel rutinske dejavnosti. Postopoma so sami pričeli s sedenjem na kahlici brez plenice.
Nekaterim je izredno hitro uspelo lulati in tako sledili aplavzi, objemanja, pohvale … Otroci so bili zato
nasmejani in ponosni. Sedaj se obiski kahlice dnevno stopnjujejo. Nekateri gredo nanjo sedet že
večkrat dnevno, nekateri pa samo enkrat. Ta mesec pa nam je uspelo tudi odvaditi se od dud. Tako
velika večina več dude ne potrebuje niti pri počitku. Skozi mesec pa smo marsikaj novega spoznali, se
z marsičem novim tudi seznanili: sprehajalna vrv, plezala, sneg, glasbila …

Vzgojiteljici Mateji