Že v vrtcu se zavedamo kako pomembno je, da otroci drug do drugega gradijo odgovoren, strpen in spoštljiv odnos. Odločili smo se sodelovati v projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Letošnja tema projekta je bila STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJMO RAZLIKE MED NAMI. Projektu smo namenili ves teden. Kot uvod v  projekt  smo najprej spoznali pomen besede strpen, na kakšen način se mi vsakodnevno z njo srečujemo. Prešli smo na temo o medsebojnih odnosih in prijateljstvu. V jutranjem krogu smo izvedli igro Ogledalo, kjer se je vsak najprej opisal in preko tega smo prišli do spoznanja, da smo vsi drugačni, da se razlikujemo po različnih lastnostih, zunanjih in karakternih.  Preko igre Spoštujmo razlike med nami so otroci o svojih vrstnikih povedali nekaj lepega. Sprva so bili otroci zadržani, tekom tedna pa so postajali bolj zgovorni in dovzetni za opisovanje različnih lastnosti. O prijateljstvu smo se naučili pesmico Gradimo prijateljstvo, v jutranjem krogu je vsak otrok opisal svojega prijatelja, pogovarjali smo se o tem kdo sploh je prijatelj in kako prijatelji ravnajo v različnih situacijah. Na to temo smo tudi likovno ustvarjali in za vse obiskovalce našega vrtca pripravili razstavo z našimi izdelki.

Vsebino, ki smo jo tekom tedna pridobivali smo nato predelali še preko zgodbe Drugačen.

Rada bi se zahvalila izobraževalnemu centu Eksena, za vse predloge za lažjo izvedbo dejavnosti. Z veseljem  jih bomo izvajali in nadgrajevali tekom celega leta ob različnih priložnostih, saj je to tema, ki nas spremlja vsakodnevno in je prisotna  že v vrteškem obdobju.

Mojca Kukovec