Cene programov v Vrtcu Sonček od 1. 4. 2023 (Ur. l. RS, št. 39/31.3.2023)

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 4. redni seji dne 22. 3. 2023 sprejel SKLEP o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček v naslednji višini:

Prva starostna skupina – jaslični oddelek (1-3 let) 588,33 EUR
Druga starostna skupina (3-6 let), celodnevni program 470,67 EUR
Prva starostna skupina (1-3 let), poldnevni program 449,56 EUR
Druga starostna skupina (3-6 let), poldnevni program 359,65 EUR

 

Cene veljajo od 1. 4. 2023 dalje.

S spoštovanjem,

Marko Kraner, ravnatelj OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici z enoto vrtca Sonček