Tri-dnevno bivanje vrtca v naravi se približuje h koncu. Čeprav smo se imeli zelo lepo, se že vsi, mali in veliki, veselimo prihoda domov. Bravo mi!
 Pričakujte nas ob približno 17.15 uri pred šolo. 
 
 
Otroci in strokovne delavke