Ker se je vreme že pošteno ogrelo, smo tudi najmlajši s pomočjo Bibe pričeli raziskovati okolico. Sprva so bili naši pohodi krajši, sedaj pa razdalje iz dneva v dan podaljšujemo. Danes zmoremo prehoditi pot do bližnjega travnika. Ker je v naši skupini trenutno aktualna tema » Z Bibo raziskujemo okolico vrtca », smo ta teden nekoliko več pozornosti posvetili travniku. Otroci so se seznanili z različnimi rastlinami in živalmi, ki tam rastejo in živijo. Ves čas so bili gibalno aktivni in dobro razpoloženi. Glede na to, da je danes tudi Svetovni dan čebel, smo več poudarka namenili pogovoru o čebelah in njihovemu bivalnemu prostoru. Za dodatno zabavo smo poskrbeli z lovljenjem milnih mehurčkov.

Fotogalerija

Skupina 2 z vzgojiteljicama Moniko in NIno