Spoštovani starši!

 

Obveščamo vas, da od 19. 1. 2022 veljajo nova navodila za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.

Bistvena novost je, da od 19. 1. 2022 naprej otrokom ob visoko rizičnem stiku v VIZ več ni odrejana karantena. To pomeni, da vas bomo v primeru, da se v skupini pojavi okužba, o tem obvestili in vas prosili, da otrokovo zdravstveno stanje redno spremljate. Otroci bodo napoteni v karanteno le, če bo v oddelku okuženih več kot 30% otrok v obdobju 14 dni. V obdobju 7 dni od visoko rizičnega stika se priporoča testiranje otrok v domačem okolju. V sprejetem odloku se nikjer ne omenja financiranje testov za predšolske otroke. Vrtci smo v zvezi s tem že naslovili vprašanje na ustrezne institucije, pa za enkrat še nismo dobili pozitivnega odgovora.

Vljudno vas ponovno prosimo, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke!

Lep pozdrav!

Andreja Majcen

Pomočnica ravnatelja v vrtcu