Spoštovani starši otrok novincev,

ponovno bi  vas radi  spomnili, kaj  vse je potrebno urediti pred samo vključitvijo otroka v vrtec. In sicer:

  • Pridobiti potrdilo o zdravstvenem stanju otroka od otrokovega pediatra.
  • V primeru, da otrok iz zdravstvenih razlogov (alergije, preobčutljivost na določena živila,…) ne sme uživati določenih živil, je potrebno pridobiti zdravniško potrdilo pediatra oz. specialista, na osnovi katerega vrtec otroku sme pripravljati diete obroke.
  • Na pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred vstopom v vrtec oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Ob. 8,45) za znižano plačilo vrtca (na primer: za vpis v mesecu septembru je potrebno vlogo oddati v avgustu)
  • V kolikor je otrok že bil vpisan v drug vrtec in gre za prepis v naš vrtec, je potrebno najprej urediti izpis iz omenjenega vrtca.

Hvala za izkazano zaupanje in dobrodošli med nami!