Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 23. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel SKLEP o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček v naslednji višini:

Cene programov v Vrtcu Sonček

Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček 

 

Cene veljajo od 1. 3. 2021 dalje.

S spoštovanjem,

Marko Kraner, ravnatelj OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici z enoto vrtca Sonček